Magyar Aktuárius Társaság Hungarian Actuarial Society International Actuarial Association Groupe Consultatif Actuariel Europeen

2019.06.07 Új álláshirdetés (Kockázatkezelő)

A ’Társaság / Álláshirdetések’ oldalunkra új álláshirdetés került fel. Az oldal elérhető itt.

2019.06.06. Nyugdíj és gyerek 2.0 konferencia, 2019. június 13.

A ”Nyugdíj és gyerek 2.0 konferencia” programja elérhető itt. A konferencián való részvételre nem kell és nem is lehet regisztrálni. A konferencia akkreditálására vonatkozó kérelem le lett adva.

2019.05.30 MAT tagdíj és tagjelölti díj a 2019. és 2020. évekre

A tagdíj/tagjelölti díj befizetésének rendjét a MAT 2019. május 24-i közgyűlésén elfogadott Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat jelentősen megváltoztatta. Ezért kérem, hogy mindenki figyelmesen olvassa el a következőket!

Gyakorlati tudnivalók

A tagdíj, illetve tagjelölti díj a vonatkozó naptári év január 1-jei státusz alapján fizetendő.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

· aki 2018-ban lett tagjelölt, és 2019-ben nem vált taggá, de tagjelölti státusza megmaradt, az 2019-ben és 2020-ban is tagjelölti díjat köteles fizetni,
· aki 2018-ban lett tagjelölt, és 2019-ben taggá vált, az 2019-ben tagjelölti díjat, 2020-ban pedig tagdíjat köteles fizetni,
· aki 2019-ben lett tagjelölt, annak 2019-ben nem kell tagjelölti díjat fizetni, 2020-ben pedig tagjelölti díjat köteles fizetni,
· aki valamelyik év január 1-én nyugdíjas volt, az arra az évre nyugdíjas tagdíjat köteles fizetni,
· aki valamelyik év január 1-én nem volt nyugdíjas, de az év közben nyugdíjassá vált, az arra az évre a nem nyugdíjas tagdíjat köteles fizetni,
· aki valamelyik év január 1-én minősített tag volt, az arra az évre a minősített tagok tagdíját köteles fizetni,
· aki valamelyik év január 1-én nem volt minősített tag, de az év közben minősített taggá vált, az arra az évre a nem minősített tagok tagdíját köteles fizetni,
· aki valamely év január 1-én tag volt, az arra az évre tagdíjat köteles fizetni,
· aki valamely év január 1-én sem tagjelölt, sem tag nem volt, de az év közben taggá vált (ez más európai ország minősített tagjainak átvétele esetén történhet), annak arra az évre nem kell tagdíjat fizetni.

Befizetési határidő: esedékesség után egy hónappal
– a 2019-es tagdíj/tagjelölti díj esedékessége 2019. június 15, így a befizetési határideje 2019. július 15.
– a 2020-as tagdíj/tagjelölti díj esedékessége 2020. január 1, így a befizetési határideje 2020. február 1.
– amennyiben valaki nem fizeti be határidőre az éves tagdíját/tagjelölti díját, az következő közgyűlés elé vitt kizárási eljáráshoz vezet!

A tagdíj összege a következő mind a 2019., mind a 2020. évre:

 Nem nyugdíjas   Nyugdíjas 
 Minősített tag   20 331 Ft   8 970 Ft 
 Nem minősített tag   10 000 Ft   5 000 Ft 

Kérem, hogy amikor nyugdíjba vonul valaki, emailben értesítse Varga Tamást!

A tagjelölti díj mind a 2019., mind a 2020. évre 8000 Ft.

A tagdíjat/tagjelölti díjat banki átutalással kell befizetni. A banki átutaláshoz szükséges információk:

Számlatulajdonos számlaszáma: 10405004-50515150-57571007.

Számlatulajdonos neve: Magyar Aktuárius Társaság.

A befizetett összeg korrekt könyveléséhez azt kérem, hogy a Közlemény rovatba írja be, hogy T/2019 a 2019. évi tagdíj/tagjelölti díj befizetésekor, illetve T/2020 a 2020. évi tagdíj/tagjelölti díj befizetésekor, valamint annak a nevét (beleértve a keresztnevét) is, aki(k)nek a tagdíját/tagjelölti díját befizetik, mert különben nem tudjuk megállapítani, hogy ki(k)re vonatkozik a befizetés. A név “Közlemény”-ben való feltüntetése különösen akkor fontos, ha intézmény a befizető.

Részletes szabályok

A továbbiakban a szabály pontos részletei olvashatók.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 5. pontja a következőket mondja:

5. AZ ALAPTAGDÍJ, MINŐSÍTETT TAGOK TÖBBLET TAGDÍJA, TAGJELÖLTI DÍJ, NYUGDÍJASOK ALAPTAGDÍJA, VAGY TAGJELÖLTI DÍJA

A Társaság rendes Közgyűlése minden évben határozatot hoz az alaptagdíj, többlet tagdíj, illetve tagjelölti díj mértékéről, vonatkozási évéről és annak esedékességéről.

Az évi alaptagdíj, többlet tagdíj, illetve tagjelölti díj a vonatkozó naptári év január 1-jei státusz alapján fizetendő. A vonatkozó naptári év január 1-jei állapot szerint nyugdíjas státuszban lévő tagok, tagjelöltek az alaptagdíj, illetve a tagjelölti díj felét fizetik. A vonatkozó naptári év január 1-jei állapot szerint minősített tagok többlet tagdíja az alapján kerül megállapításra, amennyi nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettsége keletkezik a Társaságnak a minősített tag után. Amennyiben ez az összeg a többlet tagdíj megállapításakor még nem áll rendelkezésre, akkor ezen többlet tagdíj a korábbi évek tapasztalata, és a nemzetközi szervezetektől előzetesen esetleg rendelkezésre álló információ alapján becsült értékben kerül meghatározásra.

Az évi alaptagdíj, többlet tagdíj, illetve tagjelölti díj esedékessége a meghatározásukra vonatkozó határozatban rögzített esedékességi dátum.

Amennyiben az esedékességet követő 1 hónap elteltével az évi alaptagdíj, többlet tagdíj, illetve tagjelölti díj befizetése elmarad, akkor az Ügyvezető a Vezetőség javaslatára az alapszabályban rögzített kizárási eljárást megindíthatja.

A tagjelölti díj megegyezik az alaptagdíj 80%-ával.

Az Alapszabály 3.16 pontjában szerepel a következő:

A Közgyűlés határozattal kizárhatja azt a tagjelöltet, tagot, aki az alaptagdíjat, többlet tagdíjat illetve a tagjelölti díjat, szükség esetén pótdíjat az esedékességtől számított 1 hónapon belül nem fizeti meg.

A MAT 2019. május 24-i közgyűlése a 2019-es tagdíj/tagjelölti díj esedékességét 2019. június 15-ben, a 2020-as tagdíj/tagjelölti díj esedékességét 2020. január 1-ben állapította meg.
A MAT 2019. május 24-i közgyűlése a 2019. és 2020. évi alaptagdíj összegét 10000 Ft-ban állapította meg. A nyugdíjasok alaptagdíja ennek fele, azaz 5000 Ft. A tagjelölti díj 8000 Ft.
A 2019. és 2020. évben a nemzetközi tagdíjként (IAA és AAE) nem nyugdíjasoknak 10331 Ft, nyugdíjasoknak 3970 Ft kell fizetniük.

2019.05.23 Új álláshirdetés (Aktuárius)

A ’Társaság / Álláshirdetések’ oldalunkra új álláshirdetés került fel. Az oldal elérhető itt.

2019.05.02. Save the dates

A 2019. évi Őszi Iskola időpontja: november 8-9. Helyszíne: Prémium Hotel Panoráma, 8600 Siófok, Beszédes József sétány 80.
A 2019. évi MATinee időpontja: szeptember 19, 8:30-12:30. Helyszíne: La Vida LOFT Rendezvényház, 1095 Budapest, Soroksári út 48.

2019.04.22. Reminder: Webinar on New AAE Core Syllabus – 9 May 2019

Please consider this a gentle reminder to register for the AAE Webinar on the New AAE Core Syllabus – which will be held on Thursday 9 May 2019 from 10:00-12:00 CEST, if you have not already done so.

Kindly note that registration closes on Friday 26 April 2019 cob.

All information (including the link to the registration) can also be found on the AAE Website following this link. (Please make sure you are logged in to the AAE website before you open the link. This will give you direct access).

2019.04.22. AAE Webinar ‘Meeting the Challenge of Ageing in the EU – 25 June 2019

The AAE will be organising a webinar on the topic of ‘Meeting the Challenge of Ageing in the EU’ on Tuesday 25 June 2018 from 10.00-12.00 CEST.

Registration is now open. Please note that registration closes on 10 June 2019 cob.

All information (including the link to the registration) can also be found on the AAE Website following this link.

2019.04.15. Lehetőség az Európai Aktuárius Társaság Szolvencia 2 munkájába való bekapcsolódásra

Itt a lehetőség arra, hogy bekapcsolódj az AAE szakmai munkájába! Részletek a csatolt felhívásban.

2019.04.11 Új álláshirdetés (Junior aktuárius részmunkaidőben)

A ’Társaság / Álláshirdetések’ oldalunkra új álláshirdetés került fel. Az oldal elérhető itt.

2019.04.07 Új álláshirdetés (Regional senior actuary)

A ’Társaság / Álláshirdetések’ oldalunkra új álláshirdetés került fel. Az oldal elérhető itt.