Magyar Aktuárius Társaság Hungarian Actuarial Society International Actuarial Association Groupe Consultatif Actuariel Europeen

Társaság

“Az aktuárius olyan szakember, aki a kockázatok kvantifikált pénzügyi hatásait elemzi és alkalmazza a gyakorlatban. Az aktuárius matematikai (valószínűség-számítási, statisztikai ) és közgazdasági (pénzügyi, befektetési, számviteli ) ismeretek felhasználásával a gyakorlatban felhasználható, kvantifikált válaszokat ad a kockázatok pénzügyi hatásai kezelésének problémájára.

Jelenleg az aktuáriusok Magyarországon elsősorban biztosítóknál, nyugdíjpénztáraknál, a társadalombiztosítás területén, tanácsadó irodáknál és a pénzügyi felügyeleten (Magyar Nemzeti Bank) fejtik ki a kockázatkezelést érintő tevékenységüket.”
(Wikipédia)

A Magyar Aktuárius Társaságot 1991-ben alapították. Azzal a céllal alakult, hogy a rendszerváltás után újjáéledő aktuárius szakma korábbi presztízsét visszaállítsa, az aktuárius szakma érdekvédelmét ellássa, és a jogi szabályozás előkészítésében a biztosításmatematikai elveket képviselje, érvényesítse.

A MAT az alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) szerint működik, a két évre megválasztott elnök és az általa vezetett ügyvezetőség képviseletével, akiket az évente egyszer – általában nyár elején – ülésező közgyűlés választ meg titkos szavazással, nyilvános ajánlásokat követően. Szintén a közgyűlés dönt a tagfelvételi kérelmek elbírálásáról, melyet nyilvános vita előz meg a jelöltek szakmai önéletrajzának bemutatásával.

Ma mintegy 150 tagja és 80 minősített tagja van. Teljes jogú tagja az International Actuarial Association-nek és a The Actuarial Association of Europe-nak.