Magyar Aktuárius Társaság Hungarian Actuarial Society International Actuarial Association Groupe Consultatif Actuariel Europeen

2017.06.03 MAT tagdíj 2018

2018. június 3. Hírek

A MAT 2018. május 25-i közgyűlése a 2018. évi alaptagdíj összegét 8000 Ft-ban állapította meg.
A nyugdíjasok alaptagdíja ennek fele, azaz 4000 Ft.
A 2018. évben a nemzetközi tagdíj (IAA és AAE) nem nyugdíjasoknak 9922 Ft, nyugdíjasoknak 3758 Ft.

FONTOS: A 2018.05.25-től hatályos SZMSZ 5. pontja újraszabályozta a díjfizetést:
Amennyiben valaki egy adott naptári év bármely részében a Társaság tagja, a teljes éves alaptagdíjat köteles megfizetni. A vonatkozó naptári év január 1-i állapot szerint nyugdíjas státuszban lévő tagok az alaptagdíj felét fizetik. A vonatkozó naptári év január 1-i állapot szerint minősített tagok többlet tagdíja az alapján kerül megállapításra, amennyi nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettsége keletkezik a Társaságnak a minősített tag után.

Kérem, hogy aki újonnan nyugdíjba vonult, emailben értesítsen erről!

Tehát a tagdíj összege a következő:

 Nem nyugdíjas   Nyugdíjas 
 Minősített tag   17 922 Ft   7 758 Ft 
 Nem minősített tag   8 000 Ft   4 000 Ft 

Kérem, hogy tagdíját minél hamarabb fizesse be. A MAT Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. pontja szerint

Az évi tagdíj esedékessége az alaptagdíjra vonatkozó határozat meghozatalának napja, és alapvető elvárás, hogy az esedékesség naptári évének december 31-ig a tagdíj befizetése meg is történjen. A tagok tagsági viszonya tagdíj-nemfizetés miatt az Alapszabályban meghatározottak szerint megszűnik, amennyiben az esedékes tagdíjat az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően nem fizetik meg.

A tagdíjat banki átutalással kell befizetni. A banki átutaláshoz szükséges információk:

Számlatulajdonos számlaszáma: 10405004-50515150-57571007.
Számlatulajdonos neve: Magyar Aktuárius Társaság.

A befizetett összeg korrekt könyveléséhez azt kérem, hogy a Közlemény rovatba írja be, hogy T/2018 , valamint annak a nevét (beleértve a keresztnevét) is, aki(k)nek a tagdíját befizetik, mert különben nem tudjuk megállapítani, hogy ki(k)re vonatkozik a befizetés. A név “Közlemény”-ben való feltüntetése különösen akkor fontos, ha intézmény a befizető.