MAT szabványok és ajánlások

A MAT szabványai és ajánlásai

Fontos, hogy a szabványok betartása minden tag számára kötelező. Az ajánlások figyelemfelhívó jelleggel jelölik ki a jó szakmai gyakorlatot.

Az aktuárius gyakorlat magyar szabványaiban a PDF verziókban csak a file-okon belüli hivatkozások működnek. A file-ok közötti kereszthivatkozások csak a Word verziókban működnek amennyiben azonos könyvtárba mentjük el őket.

Az aktuárius gyakorlat magyar szabványa E2 (AGyMSz E2)
Az aktuáriusi feladatkör jelentése a 2009/138/EK irányelv alapján

Az AKTUÁRIUSI GYAKORLAT MAGYAR SZABVÁNYA iránymutatást ad az
aktuáriusok számára az Aktuáriusi Feladatkör Jelentésének (Actuarial Function Report, AF
jelentés) összeállítása vonatkozásában, amelyet a vállalkozás a Szolvencia II irányelv 48. cikkének
(1) bekezdésében és a Bizottság (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete 272. cikkének (8) bekezdésében rögzített jelentési követelményeknek való megfelelése érdekében ad k

Az aktuárius gyakorlat magyar szabványa I1 (AGyMSzI1)
Általános aktuáriusi gyakorlat

Az International Actuarial Association ISAP 1 illetve az Actuarial Association of Europe ESAP 1 (tartalmilag azonos) szabványát ülteti át a magyar környezetbe. Ez a Szabvány a MAT valamennyi tagjára nézve kötelező érvényű. Ez azt jelenti, hogy -tekintettel az 1.6.1 pontban kifejtettekre is- a Szabvány megszegése etikai vétség.

Az aktuárius gyakorlat magyar szabványa I1A (AGyMSzI1A)
Modellezési elvek

Iránymutatást ad az aktuáriusok számára a modellezési elvek vonatkozásában olyan esetekben, amikor az aktuáriusi szolgáltatásokat modellek segítségével nyújtják, annak érdekében, hogy a célzott felhasználók megbizonyosodhassanak arról, hogy:
– az aktuáriusi szolgáltatások nyújtására megfelelő szakmaisággal és gondossággal kerül sor;
– az eredmények az igényekre válaszolnak és relevánsak, illetve teljeskörűek, és az eredmények közlése világos és érthető formában történik; valamint
– az alkalmazott feltételezések és módszertan (ideértve – többek között – a modelleket és a modellezési technikákat) közlése megfelelően történik.

Az aktuárius gyakorlat magyar szabványa I4 (AGyMSzI4)
IFRS 17 Biztosítási szerződések

Iránymutatást ad az aktuáriusok számára az IFRS 17 standardhoz kapcsolódó aktuáriusi szolgáltatások nyújtása vonatkozásában. Célja, hogy a célfelhasználók minél jobban megbizonyosodhassanak arról, hogy:

  • az aktuáriusi szolgáltatások nyújtására megfelelő szakmaisággal és gondossággal kerül sor;
  • az eredmények az igényeikre válaszolnak és relevánsak, illetve teljeskörűek, és az eredmények közlése világos és érthető formában történik; valamint
  • az alkalmazott feltételezések és módszertan (ideértve a modelleket és a modellezési technikákat) közlése megfelelően történik.

Az aktuáriusi gyakorlat magyar szabványaiban (AGyMSz) használt definíciók szószedete

A jelen szószedet az aktuáriusi gyakorlat magyar szabványaiban (AGyMSz) használt valamennyi definíció egységes szószedete. A jelen szószedet nem AGyMSz szabvány, és nem rendelkezik saját hatáskörrel. Valamely AGyMSz szabványban használt kifejezés kizárólag az adott AGyMSz szabványban érvényes.

A biztosító által végzendő kötelezettség-megfelelési teszt

E figyelemfelhívó szakmai ajánlás útmutatást ad azon Magyarországon tevékenykedő aktuáriusok illetve a MAT azon tagjai számára, akik -jogszabály vagy ezen ajánlás alapján munkájuk során a kötelezettség-megfelelési teszt elvégzéséért vagy ellenőrzéséért felelősek.

Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlásban a Magyar Aktuárius Társaság a Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni egyes aktuáriusi elvárásokat fogalmazza meg.

Egyéb szakmai jó gyakorlatok és iránymutatások

Néhány további kiemelt szakmai jó gyakorlatot tartalmazó dokumentum és ajánlás. Ezeket az ajánlásokat a MAT nem ültette át saját szabvány vagy ajánlás formájában. Az erre vonatkozó igényeket a T. tagok jelezhetik. 

A MAT IFRS munkacsoportja által az IFRS17 szabványhoz készített észrevételek:

MAT IFRS17 Biztosítási Szerződések - Bevezetés és Alapok v1

A MAT IFRS munkacsoportjának egyik – talán fő – feladata, hogy egy meghatározott tematikát követve közösen olyan dokumentumokat állít elő, amelyek hasznos segítséget nyújthatnak anyagaink felhasználóinak az IFRS 17 szabvány implementációjához, főként háttéranyagok, lehetséges megközelítések és példák közreadásával. Ennek az anyagnak az első két fejezete készült el: a bevezetés, és az alapok. Tartalmaz egy harmadik fejezetet is, mely tágabb kontextusba helyezi a két fejezetet: a szabvány fejezeteinek, témaköreinek javasolt felosztása, a feldolgozás rendszerezése – azaz ahogy a MAT IFRS munkacsoport tárgyalni tervezi.

Az IFRS17 kiemelt kifejezéseinek magyar megfelelői

A MAT IFRS munkacsoport az IFRS17 legfontosabb elemeivel kapcsolatban fogalmazott meg ajánlást az angol eredeti kifejezések magyar megfelelőire.

International Standards of Actuarial Practice

International Standard of Actuarial Practice 1 (General Actuarial Practice)

This ISAP provides guidance to actuaries when performing actuarial services to give intended users confidence that Actuarial services are carried out professionally and with due care; The results are relevant to their needs, are presented clearly and understandably, and are complete; and The assumptions and methodology (including, but not limited to, models and modelling techniques) used are disclosed appropriately.
Last update: 19 April 2019.

International Standard of Actuarial Practice 1A (Governance of Models)

This ISAP provides guidance to actuaries on model governance when performing actuarial services involving models, to give intended users confidence that: Actuarial services are carried out professionally and with due care; The results are relevant to their needs, are presented clearly and understandably, and are complete; and The assumptions and methodology (including, but not limited to, models and modelling techniques) used are disclosed appropriately.
Last update: 1 December 2018.

International Standard of Actuarial Practice 2 (Financial Analysis of Social Security Programs)

This International Standard of Actuarial Practice (ISAP) applies to actuarial services performed in the context of social security programs (SSPs). It is intended to: Promote the development of consistent actuarial practice for SSPs throughout the world; and Narrow the range of practice considered acceptable under ISAP 1 – General Actuarial Practice.
Last update: 1 December 2018.

International Standard of Actuarial Practice 3 (Actuarial Practice in relation to IAS 19 Employee Benefits)

This International Standard of Actuarial Practice (ISAP) provides guidance to actuaries when performing actuarial services in connection with International Accounting Standard 19 (IAS 19) Employee Benefits. ISAPs are model standards of actuarial practice and, as such, are not binding on any actuary.

ISAP 3 was adopted by the IAA Council in 1 December 2018.

International Standard of Actuarial Practice 4 (IFRS 17 Insurance Contracts)

This International Standard of Actuarial Practice (ISAP) provides guidance to actuaries when performing actuarial services in connection with International Financial Reporting Standard 17 Insurance Contracts (IFRS 17) issued in 21 November 2019.

International Standard of Actuarial Practice 5 (Insurer Enterprise Risk Models)

This International Standard of Actuarial Practice (ISAP) provides guidance to actuaries when performing actuarial services involving the use of enterprise risk models for insurers.
Last update: 1 December 2018.

International Standard of Actuarial Practice 6 (Enterprise Risk Management Programs and IAIS Insurance Core Principles )

This International Standard of Actuarial Practice (ISAP) provides guidance to actuaries who provide actuarial services involving enterprise risk management (ERM) programs that address insurer risks and are within the scope of regulations consistent with two of the Insurance Core Principles (ICP 8 and ICP 16) of the International Association of Insurance Supervisors (IAIS).
Last update: 1 December 2018.

International Standard of Actuarial Practice Glossary

This glossary is the single repository of all defined terms used in the International Standards of Actuarial Practice (ISAPs).  It is not an ISAP and has no authority of its own.  Any defined term used in an ISAP (including any standard created by the adaptation of an ISAP by a standard-setter) takes the authority of that ISAP or adaptation.
Issued: 21 November 2019

MAT prezentációs sablonok

A MAT ezeket a prezentációs sablonokat javasolja használatra a rendezvényein.