MAT szabványok és ajánlások

A MAT szabványai és ajánlásai

Fontos, hogy a szabványok betartása minden tag számára kötelező. Az ajánlások figyelemfelhívó jelleggel jelölik ki a jó szakmai gyakorlatot.

Az aktuárius gyakorlat magyar szabványa 1 (AGyMSz1)
Általános aktuáriusi gyakorlat

Az International Actuarial Association ISAP 1 illetve az Actuarial Association of Europe ESAP 1 (tartalmilag azonos) szabványát ülteti át a magyar környezetbe. Ez a Szabvány a MAT valamennyi tagjára nézve kötelező érvényű. Ez azt jelenti, hogy -tekintettel az 1.6.1 pontban kifejtettekre is- a Szabvány megszegése etikai vétség.

Az aktuárius gyakorlat magyar szabványa 1A (AGyMSz1a)
Modellezési elvek

Iránymutatást ad az aktuáriusok számára a modellezési elvek vonatkozásában olyan esetekben, amikor az aktuáriusi szolgáltatásokat modellek segítségével nyújtják, annak érdekében, hogy a célzott felhasználók megbizonyosodhassanak arról, hogy:
– az aktuáriusi szolgáltatások nyújtására megfelelő szakmaisággal és gondossággal kerül sor;
– az eredmények az igényekre válaszolnak és relevánsak, illetve teljeskörűek, és az eredmények közlése világos és érthető formában történik; valamint
– az alkalmazott feltételezések és módszertan (ideértve – többek között – a modelleket és a modellezési technikákat) közlése megfelelően történik.

A biztosító által végzendő kötelezettség-megfelelési teszt

E figyelemfelhívó szakmai ajánlás útmutatást ad azon Magyarországon tevékenykedő aktuáriusok illetve a MAT azon tagjai számára, akik -jogszabály vagy ezen ajánlás alapján munkájuk során a kötelezettség-megfelelési teszt elvégzéséért vagy ellenőrzéséért felelısek.

Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlásban a Magyar Aktuárius Társaság a Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni egyes aktuáriusi elvárásokat fogalmazza meg.

ISAP4 (IFRS17 szabvány honosításához dokumentumok konzultáció céljából)

Egyéb szakmai jó gyakorlatok és iránymutatások

Néhány további kiemelt szakmai jó gyakorlatot tartalmazó dokumentum és ajánlás. Ezeket az ajánlásokat a MAT nem ültette át saját szabvány vagy ajánlás formájában. Az erre vonatkozó igényeket a T. tagok jelezhetik. 

Az IFRS17 kiemelt kifejezéseinek magyar megfelelői

A MAT IFRS munkacsoport az IFRS17 legfontosabb elemeivel kapcsolatban fogalmazott meg ajánlást az angol eredeti kifejezések magyar megfelelőire.

International Standard of Actuarial Practice 3 (Actuarial Practice in relation to IAS 19 Employee Benefits)

This International Standard of Actuarial Practice (ISAP) provides guidance to actuaries when performing actuarial services in connection with International Accounting Standard 19 (IAS 19) Employee Benefits. ISAPs are model standards of actuarial practice and, as such, are not binding on any actuary.

ISAP 3 was adopted by the IAA Council in April 2015.

MAT prezentációs sablonok

A MAT ezeket a prezentációs sablonokat javasolja használatra a rendezvényein.